Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 519/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie należności pieniężnych związanych ze zwolnieniem ze służby wojskowej

II SA/Wa 702/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1859/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

Wniosek C. B. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1859/09

II SA/Wa 1955/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania emerytury wojskowej w drodze wyjątku

II SA/Wa 43/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Wniosek w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

IV SA/Gl 210/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

II SA/Wa 1297/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-10

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy wskutek niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję

II SA/Wa 418/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-08

Wniosek w przedmiocie zmiany zasad punktacji przy ustalaniu listy aplikantów apelacji [...] w roku 2005

II SA/Wa 118/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy wskutek osiągnięcia ustawowej granicy wieku