Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 937/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany