Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

IV SA/Gl 985/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odstępującej od ustalenia opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku o sygn. akt IV SA/Gl 985/14

IV SA/Gl 351/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku o sygn. akt IV SA/Gl 351/14

IV SA/Wr 608/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-09

Skarga W.Sz., na decyzję SKO w J., z dnia [...], nr [...],

I SA/Rz 440/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 rok

II SA/Łd 724/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Po 402/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego

II SA/Po 401/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego

IV SA/Wr 711/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy