Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SAB/Kr 75/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek Wojewody , reprezentowanego przez pełnomocnika radcę prawnego J.L. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wydanego w dniu 29 września 2008 r. przez WSA w Krakowie w tej sprawie

II SA/Sz 530/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 260/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-05

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SAB/Wa 60/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-16

Wniosek w przedmiocie nabycia przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

II SA/Ol 1395/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-05

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 724/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Gl 700/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwestii wniosku uczestnika postępowania P. P. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 700/08

III SA/Po 732/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.