Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd WSA w Gdańsku X

II SA/Gd 557/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego