Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 945/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-13

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Łd 866/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-30

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę garaży