Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 1058/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-30

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 228/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 875/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1604/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3222/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3143/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 942/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 2224/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1118/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2