Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Łd 1305/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości

III SA/Łd 1040/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-31

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Łd 1304/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę

I SA/Łd 85/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-11

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych

I SA/Łd 1241/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w 19 % podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok

I SA/Łd 1328/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-27

Wniosek w przedmiocie odmowy rozłożenia zaległości podatkowych na 36 rat

I SA/Łd 1327/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-27

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych

I SA/Łd 1054/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-22

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej

I SA/Łd 958/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-22

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r.