Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol

II SA/Wr 694/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-08

Wniosek w przedmiocie zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ż.'

IV SA/Gl 985/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odstępującej od ustalenia opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku o sygn. akt IV SA/Gl 985/14

IV SA/Gl 970/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku o sygn. akt IV SA/Gl 970/14

III SA/Łd 339/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

IV SA/Wa 584/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu

IV SA/Gl 351/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku o sygn. akt IV SA/Gl 351/14

I SA/Gl 1493/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie nieprzystąpienia do egzekucji i zwrotu tytułów wykonawczych

I SA/Gd 368/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-06

Skarga H.Ś. na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wr 608/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-09

Skarga W.Sz., na decyzję SKO w J., z dnia [...], nr [...],

I SA/Rz 440/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 rok
1   Następne >   3