Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

I SA/Wa 2119/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Łd 884/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Gl 209/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia wysokości i zobowiązania do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 502/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Kr 1714/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-16

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 3464/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bd 460/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-15

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Po 269/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SA/Wr 306/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 2118/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   10