Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Łd 884/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 774/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne

III SA/Łd 404/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanowił : odmówić sporządzenia uzasadnienia. bg

III SA/Łd 372/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na miesiąc październik 2007 roku

II SA/Łd 499/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-22

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Łd 590/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 648/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 556/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 500/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-22

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   7