Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 485/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 485/09

III SA/Po 305/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-08

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania;

I SA/Wa 1783/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Ke 538/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Gl 988/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 988/08

III SA/Lu 467/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprostowania oczywistych błędów pisarskich w akcie zgonu, w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II OZ 1069/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Łodzi sygn. akt III SA/Łd 439/06 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Bk 649/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Kr 1410/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Bd 663/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-21

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   23