Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 211/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-13

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Łd 291/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku wznowienie postępowania