Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 1410/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 625/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie nakazu usunięcia obiektu budowlanego

II SA/Go 189/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II SA/Bk 477/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-12-21

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego

II SA/Gl 760/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 760/09

IV SA/Po 593/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-25

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Go 477/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę w sprawie wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

II SA/Bk 227/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-06

Wniosek w przedmiocie przekazania do załatwienia zgodnie z właściwością wniosku o zobowiązanie do wykonania rozbiórki linii energetycznej

II SA/Po 909/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania;

II SA/Wr 439/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zmiany decyzji Prezydenta W. Nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego ,,[...]'
1   Następne >   +2   6