Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 760/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 760/09

II SA/Gl 541/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę na skutek wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Gl 1176/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku A. S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1176/10