Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 1505/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 1504/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 995/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania