Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Wr 566/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-28

Skarga T. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie uchylenia decyzji cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B i umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości, wniosku skarżącego o 'wydanie uzasadnienia wyroku (...)',

III SA/Wr 566/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-05

Skarga T. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie uchylenia decyzji cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B i umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości, wniosku skarżącego o 'wydanie uzasadnienia wyroku ,

III SA/Wr 462/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

Skarga S. O. na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie; wniosku skarżącego , 'o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem',

VII SA/Wa 1665/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II SA/Op 39/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie skierowania na badania lekarskie na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 39/11

III SA/Łd 590/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-20

Wniosek w przedmiocie skierowania na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcy w zakresie kategorii A, B