Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 339/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

III SA/Łd 137/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie przyznania zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozoru

III SA/Łd 481/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

III SA/Łd 590/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-20

Wniosek w przedmiocie skierowania na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcy w zakresie kategorii A, B