Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 1175/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Sz 1146/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-03-31

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Bk 112/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II GZ 501/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. , nr [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Lu 369/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

VI SA/Wa 2284/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-02

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży

II SA/Rz 103/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4 % do 18 %

II SA/Rz 104/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 %

III SA/Lu 377/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Lu 378/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   2