Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 356/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 657/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-03

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 1385/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

III SA/Po 732/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.