Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 3464/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3253/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 724/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Łd 376/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-17

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej