Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 906/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 464/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Gd 706/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji dotyczącej trwałego zarządu nieruchomością odmówić skarżącej sporządzenia uzasadnienia wyroku

II SA/Łd 1180/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-10

Wniosek Wojewody [...] o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości

II SA/Ke 59/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wygaszenia prawa trwałego zarządu nieruchomością