Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

I SA/Wa 3464/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3253/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji