Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Sz 681/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-31

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gd 557/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 1223/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 873/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 338/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruncie

II SA/Kr 320/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-26

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego

II SA/Kr 1581/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 707/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu , nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 827/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-19

Wniosek w przedmiocie uregulowania stosunków wodnych odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku i jego doręczenie wraz z wyrokiem.

II SA/Wr 206/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom wobec niewystąpienia zmiany stanu wody na gruncie
1   Następne >   3