Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Łd 334/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w zakresie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2006

I SA/Łd 805/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-26

Wniosek w przedmiocie określenia podatku akcyzowego

I SA/Łd 335/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-01

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w zakresie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2007

III SA/Łd 761/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-03

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym

I SA/Łd 334/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w zakresie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2006

I SA/Łd 335/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w zakresie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2007

I SA/Łd 1316/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-11

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r., 2008 r., 2009 r. i 2010 r.

I SA/Łd 334/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-01

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w zakresie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2006

I SA/Łd 335/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w zakresie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2007