Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 368/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-06

Skarga H.Ś. na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Rz 440/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 rok

I SAB/Bd 7/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-24

Wniosek w przedmiocie niewydania dokumentów z akt sprawy

I GZ 507/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej , nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I GZ 506/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej , nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Op 4/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-20

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia