Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 1655/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.

I SA/Gl 844/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r. w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku WSA w Gliwicach

I SA/Rz 281/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-11

skarg P. S. M. na decyzje SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

III SA/Wa 2526/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-11

Wniosek w przedmiocie uchylenia w całości decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty targowej za lata 1995

I SA/Wr 1668/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r.

I SA/Rz 440/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 rok

VIII SA/Wa 40/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r.

I SA/Gd 671/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu II raty podatku od nieruchomości za 2014 rok

I SA/Gd 670/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu III i IV raty podatku od nieruchomości za 2012 rok oraz IV raty podatku od nieruchomości za 2013 rok

I SA/Gd 1282/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-24

Skarga na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.
1   Następne >   2