Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Łd 620/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2011 r.

I SA/Łd 595/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2009

I SA/Łd 619/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2010 r.

I SA/Łd 598/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2010

I SA/Łd 1115/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-25

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia I i II raty zaległego podatku od nieruchomości za 2016 rok

I SA/Łd 1116/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia podatku od nieruchomości za drugie półrocze 2016 r., tj. z tytułu III i IV raty z uwagi na jego bezprzedmiotowość

I SA/Łd 1370/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportu za rok 2005

I SA/Łd 1371/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportu za rok 2006