Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Go 781/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nadpłaty podatku od posiadania psa za 2005 r.

III SA/Wr 639/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-28

Skarga M W na postanowienie SKO w W w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną wskutek wniosku z dnia [...] r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Gd 517/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok

I SA/Kr 1145/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wa 3033/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku rolnym za 2011 r.

III SA/Wa 1072/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok

I SA/Gd 388/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-09

Wniosek w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 2008 r.

I SA/Wr 1655/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.

III SA/Po 971/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2009;

I SA/Gl 441/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od środków transportowych
1   Następne >   +2   +5   +10   18