Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 774/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne

II SA/Łd 571/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-19

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 883/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 308/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-10

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Łd 304/13 dotyczącej postanowienia SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 549/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-19

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 28/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-20

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 842/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II SA/Łd 233/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-06-18

Wniosek w przedmiocie opinii wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów