Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 1002/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na skutek wniosku Wojewody [...] o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach