Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Bk 874/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy R. T. w sprawie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Po 402/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego

II SA/Po 401/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego