Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Lu 158/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie skreślenia z listy studentów w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Wa 1030/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium ministra

II SA/Wa 1053/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/201

IV SA/Wr 500/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A.B. na niewykonanie przez Rektora Uniwersytetu W. wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Bk 874/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy R. T. w sprawie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Rz 698/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-07

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w D.

II SA/Go 689/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-08

Wniosek w przedmiocie powołania dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

IV SA/Wr 572/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-13

Wniosek w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy N. przez osoby fizyczne i prawne

II SA/Wa 830/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce

IV SA/Wr 165/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we . w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dla najlepszych studentów
1   Następne >   +2   4