Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gd 146/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego uzgodnienia w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 604/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-09

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Gd 3/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zażalenia w trybie art. 37 k.p.a. na niezałatwienie sprawy wznowienia postępowania dotyczącego uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 491/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 24/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 762/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-05

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu jako nieruchomości o charakterze rolniczym