Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 606/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie warunków zabudowy terenu na skutek wniosku skarżących K. A. i W. O. oraz uczestniczki postępowania M. O. o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Po 541/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Po 296/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-10-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji