Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 40/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-11

Wniosek w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Łd 870/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-22

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Łd 1130/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 135/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-11

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Łd 290/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia odmawiającego wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej warunków zabudowy

II SA/Łd 163/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 165/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-12

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Łd 24/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 762/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-05

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu jako nieruchomości o charakterze rolniczym