Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 634/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia dotyczącego braku sprzeczności zalesienia nieruchomości z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 1041/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 1041/07

II SA/Gd 803/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia dotyczącego braku sprzeczności zalesienia nieruchomości z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 1040/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącej Spółdzielni o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1040/07