Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 418/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania rekultywacji gruntów wyrobiska za zakończoną

II SA/Łd 960/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-24

Wniosek w przedmiocie projektu scalenia części gruntów

II SA/Łd 255/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-27

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany lasu na użytek rolny na części działki leśnej