Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

III SA/Po 305/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-08

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania;

I SA/Wa 1783/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Gl 170/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości w kwestii wniosku Wojewody [...] o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 170/11

II SA/Kr 1188/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 2079/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 940/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Kr 1768/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Wniosek w przedmiocie sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Gd 686/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości

IV SA/Wa 384/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie ustalenia i wypłaty odszkodowania

I SA/Wa 867/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   6