Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 502/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Wa 266/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-03

Wniosek A. N. o sporządzenie uzasadnienia postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 266/14

IV SA/Wr 667/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-23

Wniosek w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SAB/Wa 114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie o sygn. akt II SAB/Wa 425/12

IV SA/Wr 711/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wr 67/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-22

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego i wydanie decyzji

IV SAB/Wr 68/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-22

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego i wydanie decyzji

IV SAB/Wr 168/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-25

Wniosek w przedmiocie weryfikacji postanowienia , nr [...]

IV SA/Wr 731/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy

IV SAB/Wr 241/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-25

Wniosek Z. R. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie weryfikacji postanowienia , nr [...]
1   Następne >   2