Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Wa 114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie o sygn. akt II SAB/Wa 425/12

IV SA/Wr 711/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy