Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Gl 502/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Wr 667/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-23

Wniosek w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 711/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wr 168/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-25

Wniosek w przedmiocie weryfikacji postanowienia , nr [...]

IV SA/Wr 731/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy

IV SAB/Wr 241/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-25

Wniosek Z. R. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie weryfikacji postanowienia , nr [...]

I OZ 1302/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we Wrocławiu w przedmiocie weryfikacji postanowienia nr [...]

I OZ 1301/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu w przedmiocie weryfikacji postanowienia nr [...]

I OZ 1303/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji przyznającej dodatek mieszkanio...