Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 502/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I OZ 67/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-06

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Ol 887/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-14

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 1069/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku F. S. z dnia [...] r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Gd 465/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu

III SA/Gd 110/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 757/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Bk 537/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-06

Skarga K.M. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 98/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   7