Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Bk 649/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 1510/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego

III SA/Lu 349/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-11

Sprawa ze skargi Gminy Konopnica na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w zakresie wniosku radcy prawnego J. P. o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

III SA/Wr 140/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-20

Skarga G G na zarządzenie zastępcze W D w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego R M w G, wniosku skarżącego o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia WSA we Wrocławiu (sygn. akt III SA/Wr 140/0

II SA/Sz 1391/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-02-10

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego