Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 584/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu

IV SA/Wa 796/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-15

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej