Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Kr 1652/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-24

skarg Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta K. i Gminy Miejskiej K. na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpoznania sprawy

II SA/Lu 410/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa