Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Gl 817/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przymusowego wykupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Kr 1652/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-24

skarg Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta K. i Gminy Miejskiej K. na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpoznania sprawy

II SA/Lu 410/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Bk 26/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-01-27

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego

II SA/Kr 492/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa po wznowieniu postępowania