Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 1204/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Ke 475/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-11-07

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 333/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 736/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 1004/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

IV SA/Gl 175/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Po 494/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-20

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 49/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego.

IV SA/Gl 944/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia [...]r.

IV SA/Gl 1093/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3