Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 648/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 42/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Po 737/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-12

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 499/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-22

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Rz 364/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-24

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 222/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Op 378/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego

I OZ 838/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego
1   Następne >   3