Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2119/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Łd 884/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Gl 209/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia wysokości i zobowiązania do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Kr 1714/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-16

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bd 460/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-15

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 306/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 2118/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

IV SAB/Wr 175/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-23

Wniosek w przedmiocie weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr [...] MOPS we W. z dnia [...], nr [...]

IV SA/Wr 592/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 592/14, odmawiającego sporządzenia uzasadnienia wyroku
1   Następne >   +2   5